Větrný mlýn Světlík

č.parc. 250, kat.území Horní Podluží okr. Děčín zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek č. rej. 5 3685

i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
 
Obnova větrného mlýna na Světlíku

Větrný mlýn na Světlíku byl obnoven jako technická a architektonická památka a rovněž jako jeden ze znaků kulturní krajiny.

Vlastníci objektu jsou přesvědčeni, že hodnota mlýna spočívá v jeho dochovaném charakteru, v jeho utilitárních konstrukcích a původním technickém vybavení, a nemají proto ani do budoucna v úmyslu objekt
upravovat zásahy, které nebyly v intencích původního stavebníka, případně pozměňovat či členit jeho vnitřní prostory.

Obnova se řídila principy péče o historicky cenné prostředí, založené zejména na respektu k charakteru a užívání objektu, respektu k materiálovému, technologickému a řemeslnému řešení a zároveň na řemeslné a architektonické kvalitě současného vstupu tam, kde se takový
vstup ukázal nezbytným.

Postup obnovy objektu byl následující:
2002 — Obnova vnějšího pláště – omítky a prodyšné nátěry, ošetření obručí
2003 — Obnova střešní krytiny – položení kopie plechové krytiny v pozink. plechu
2004 — Obnova vnitřních omítek, osazení a doplnění mříží, oprava kamenných ostění, obnova studny
2005 — Obnova vnitřních omítek, obnova spárovaného kamenného vnitřního zdiva, obnova a vložkování kouřovodů, rekonstrukce ohniště, osazení dymníku, obnova kamenné dlažby v přízemí
2006 — Rekonstrukce ztužující hvězdice hambalků krovu, výměna hrotnice a zajištění krovu, demontáž a repase litinové růžice větrného kola, rekonstrukce uložení a zajištění valu, restaurování segmentů pojezdu krovu a osazení vnitřní kruhové pozednice
a kruhové vaznice
2007 — Obnova zbývajících částí otočné střešní konstrukce a souvisejících exponovaných součástí konstrukce krovu, obnova mechanismu otáčení krovu, oprava hřídelí, ložisek, sedel, příslušenství přední a zadní hlavy, a dalších konstrukcí hnacího mechanismu a následné zprovoznění otáčení střechy. Obnova cévníku svislé hřídele. Výměna několika zhlaví nosných trámů a souvisejících částí podlahy patra.
2008 — Doplnění ozubených litinových kol mechanismu otáčení střechy a dosažení jeho plné funkce. Obnova hlavního palečného kolo na vodorovné hřídeli včetně zubů a plné zprovoznění převodu mezi vodorovnou a svislou hřídelí. Obnova větrného kola a osazení pěti lopatkových ráhen perutí bez výstroje. Obnova brzdy větrného kola a draka k jejímu ovládání. Dosažení pasivního provozu větrného kola a hnacího mlýnského mechanismu.
2009 — Dokončení obnovy pětilopatkového větrného kola - výstroje perutí , mechanismu ovládání lamel a vyvažování chodu kola. Zprovoznění mechanismu ovládání brzdy, dokončení výměn poškozených zhlaví nosných trámů a souvisejících částí podlah. Dosažení aktivního provozu větrného pohonu.
2011 — Doplnění 5 řad lamel ke zvětšení aktivní plochy perutí. Doplnění zámku k ovládání brzdy větrného kola.
K obnově mlýna přispěly výjimečným řemeslným umem zejména:
  • tesařské a sekernické práce FORTNASTAV s.r.o., parta Bruna Baručáka, tel 233 383 888
  • kovářské a zámečnické práce Umělecké kovářství Jaroslav Prošek, Zbečno 157, tel 313 554 814
  • specializované montážní a stavební práce Pithart, Pithart & Gerlich, Teplická 1489/65, Děčín IV, tel 603 538 970
  • studnařské práce Studnařství Zdeněk Koštejn, Gagarinova 765, Liberec, tel 723 498 802
  • klempířské práce Klempířství J. Novák, Erbenova 64, Varnsdorf, tel 412 374 641.
Ke stavbě a vnitřnímu vybavení mlýna se nedochovala žádná dokumentace, s výjimkou nepočetného souborů fotografií exteriérů z 1. pol. 20. stol. Rekonstrukce mlýna byla proto připravována a prováděna na základě analýz dochovaných fragmentů vnitřních konstrukcí a stop po tesařských úpravách a rovněž s využitím srovnávacích studií dochovaných částí původních konstrukcí u některých větrných mlýnů v Sasku a na Moravě.
Odbornými radami a konzultacemi významně napomohli při přípravě a realizaci prací také znalci větrného mlynářství a technických památek pánové Luděk Štěpán a Jan Doubek.