Větrný mlýn Světlík

č.parc. 250, kat.území Horní Podluží okr. Děčín zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek č. rej. 5 3685

i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
 
Tolštejnský region je součástí severního podhůří Lužických hor, jemuž vévodí Jedlová (776 m.n.m.) a pod ní stojící hrad Tolštejn. Region zasahuje do tří chráněných území - Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory.

Pozoruhodnými turistickými cíli v okolí jsou vedle tolštejnského hradu především Jiřetín se sakrální architekturou a pozůstatky středověké těžby kovů, rozhledny na Jedlové a Dymníku a skalní města Českého
Švýcarska.

Větrný mlýn Světlík se nachází na plochém hřbetu (500 m.n.m.) zhruba uprostřed trojúhelníku tvořeného Varnsdorfem, Krásnou Lípou a Jiřetínem pod Jedlovou. Dnes náleží k extravilánu Horního Podluží, původně však stál téměř v centru obce Světlík se zhruba 50 domy. Obec zanikla po 2. světové válce a dnes jí připomínají kromě mlýna pouze tři stavení. Mlýn byl součástí hospodářství s pekárnou, po němž však dnes již prakticky není stopy.
Větrný mlýn Světlík stojí v sousedství stejnojmenného rybníka, jenž tvoří střed významné přírodní rezervace s unikátní biologickou rozmanitostí ohrožených druhů. Zejména je nadregionálním hnízdištěm či stanovištěm mnoha druhů ptactva, mezi kterými jsou jeřáb popelavý, chřástal vodní, racek chechtavý, bukač velký, vodouš kropenatý, linduška luční, bramborníček hnědý a hýl rudý. Rybník je také pravidelným lovištěm orla mořského a na tahu se zde zastavuje například ostralka štíhlá, polák malý, luňák hnědým a orlovec říční.
Pozoruhodná je rovněž flóra – vyskytují se zde prha arnika, vrba plazivá, zábělník bahenní, ostřice latnatá nebo prstnatec májový.

Na okraji Horního Podluží na cestě ke mlýnu je možno narazit na kozí farmu Žofín, která nabízí výtečný sýr a další výrobky.