Větrný mlýn Světlík

č.parc. 250, kat.území Horní Podluží okr. Děčín zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek č. rej. 5 3685

i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
 
Bibliografie

Údaje z historických průzkumů o objektu větrného mlýna Světlík byly publikovány v následující odborné literatuře:
  • Pokorný Ota: Soupis a lokalizace větrných mlýnů v Čechách, Studia geografica, GÚ ČSAV Brno, 1973
  • Berka M. a kol.: Větrné mlýny jako technické památky, Technické museum v Brně, 1979
  • Štěpán Luděk, Křivanová M.: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách, ARGO, 2000
  • Janoška Martin: Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri 2003
  • Štěpán Luděk, Křivanová M.: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách II., ARGO, 2008
a další.