Větrný mlýn Světlík

č.parc. 250, kat.území Horní Podluží okr. Děčín zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek č. rej. 5 3685

i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
i01
 
Popis větrného mlýna na Světlíku

Jedná se o pětilopatkový větrný mlýn holandského typu, tedy o zděný objekt s otočnou střešní konstrukcí.

Válcová stavba z kamenného zdiva má průměr 10,5 m a výšku 14 m. V každém ze tří podlaží jsou nepravidelně rozmístěné okenní otvory. Zdivo je staženo kleštinami v úrovni stropních trámů nad 2. podlažím a dvěma vnějšími železnými obručemi.
Obvodové zdivo je kamenné, zevnitř i vně omítané. Okenní a dveřní otvory jsou zaklenuty valenou klenbou posílenou zaplentovaným válcovaným nosníkem. Vnější líce otvorů lemují kamenná ostění, v několika případech však je v nadpraží ostění namísto kamene použito zdvojeného omítaného železného nosníku. Vodorovné stropní konstrukce tvoří dřevěné trámy nesoucí podlahy z fošen. Podlaha přízemí je sestavena z pískovcových bloků.
Otočná kuželová střecha má protilehle osazené vikýře se sedlovými stříškami. Jedním z vikýřů prochází vodorovná hřídel s mohutnou pětilistou litinovou růžicí.

Střecha je kryta pozinkovaným plechem. Plech je nejstarší doloženou krytinou - je pravděpodobné jeho užití již při výstavbě mlýna a bezpečně je na mlýně dokumentován na konci 19. století.
Lopatky větrného kola jsou vyplněny otočnými dřevěnými lamelami s kovaným mechanismem táhel pro centrální přestavování. Lamely jsou v rámech perutí uchyceny asymetricky umístěnými osami, což při správném vyvážení protizávaží na mechanismu v interiéru umožňuje absorbovat větrné poryvy a omezit výkyvy v rychlosti otáčení větrného kola při nestejnoměrném větru.

Otočný krov užívá dvojího systému
kovových válečků a dvojic kruhových pozednic a kruhových vaznic. Jeden ze systémů je nosný, s během po vnější pozednici, a druhý distanční, přenášející do vnitřní z pozednic vodorovné síly. Krovem je možno otáčet ručně, prostřednictvím několikanásobných převodů tvořených ozubenými litinovými koly, s posledním z nich zapadajícím do dřevěného ozubení vnitřní kruhové pozednice.

Podlaží nejsou uvnitř dále členěna a
jejich dominantními prvky jsou součásti mlýnského mechanismu. Podkrovím probíhá vodorovná hřídel, do níž je zasazena růžice větrného kola. Palečné kolo o průměru 3,02 m a kónický cévník tvoří převod mezi vodorovnou a svislou hřídelí. Palečné kolo po ¾ obvodu svírá segmentová brzda, zatěžovaná mohutným trámem – drakem, a ovládaná vrátkem.

Svislá, hlavní hřídel je vyrobena z dubového masivu, probíhá z podkroví
do patra a z přízemí ji podepírá žulový sloup. V patře jsou umístěna jsou tři mlecí složení. Dvě větší jsou umístěna symetricky kolem svislé hřídele a poháněna převodem s centrálním palečným kolem a cévníky. Třetí mlecí složení je menší, odsazené, poháněné transmisí. Mlecí kameny jsou vyjma jednoho běhounu kompletní, větší část dřevěných převodů a zvedacích mechanismů však chybí.

V přízemí je umístěn krb, jehož dva
sopouchy jsou vedeny šikmo zdivem a vyústěny přibližně v polovině výšky objektu.

Zděná obvodová konstrukce nejeví statických poruch. Kamenná ostění v přízemí a v patře byla poškozena vandaly a zloději při opakovaném vylamování mříží a okenic. Kamenná nadpraží mají trhliny, jsou však bez dalšího pohybu.

Všechny dřevěné konstrukce jsou díky
trvalému provětrávání vnitřního prostoru i krovu suché, bez statických poruch a ošetřovány proti hmyzu a houbám.